Voorwaarden Inschrijfformulier klanten GlaswebVenray

Inschrijving voor passieve en actieve diensten van Coöperatie GlaswebVenray u.a.

Aanmeldingen binnen fase 1

Woon- of bedrijfsadres gelegen in de dorpen: Blitterswijck, Castenray, Geijsteren, Heide, Holthees, Leunen, Merselo, Oirlo, Oostrum, Smakt, Veulen, Vredepeel, Wanssum, Ysselsteyn

Door ondertekening en verzending van het inschrijfformulier via de website van provider Glasnet en het aankruisen van de voorwaarden van de Coöperatie GlaswebVenray u.a. ontstaat tegelijkertijd een bindende overeenkomst tussen u als Eindgebruiker en Coöperatie GlaswebVenray u.a. voor de levering van het passieve glasvezelnetwerk (laag 1) en actieve (belichting laag 2) diensten.

Aanmeldingen binnen fase 2

Woon- of bedrijfsadres gelegen in de dorpen: Venray

Door middel van dit inschrijfformulier wil Coöperatie GlaswebVenray u.a. de vraag naar een glasvezelnetwerk in het dorp Venray bundelen. Dit aanbod is geldig tot 31 december 2024. Om de haalbaarheid te bepalen, verzoeken wij u aan te melden via het inschrijfformulier op de website van provider Glasnet.

Door ondertekening en verzending van het inschrijfformulier van de provider en door het aankruisen van de voorwaarden van de Coöperatie GlaswebVenray u.a. ontstaat tegelijkertijd ook met Coöperatie GlaswebVenray u.a. een voorwaardelijke overeenkomst. Dit betekent voor u het volgende. Als de Coöperatie GlaswebVenray u.a. voldoende inschrijfformulieren (minimaal 30% binnen bebouwde kom / 50% buiten bebouwde kom / 50% industrieterreinen) heeft ontvangen en de nodige financiering heeft aangetrokken, dan is de (opschortende) voorwaarde vervuld en bestaat vanaf dat moment een onvoorwaardelijke overeenkomst tussen u als Eindgebruiker en de Coöperatie. Tot die tijd heeft dus nog niemand onvoorwaardelijke rechten of verplichtingen.

Overige voorwaarden voor beide fases:

1

Betaling van het overeengekomen tarief voor particuliere klanten van € 34,16 (incl. 21% BTW) voor het passieve glasvezelnetwerk (laag 1) en actieve (belichting laag 2) diensten geschiedt vanaf de datum van activering van de glasvezelaansluiting rechtstreeks aan de Coöperatie. Indien uw pand buiten de bebouwde kom gelegen is, geldt een toeslag van € 5,00 (incl. 21% BTW) per maand bovenop het overeengekomen tarief;

2

Betaling van het overeengekomen tarief voor zakelijke klanten van € 40,90 (excl. 21% BTW) voor het passieve glasvezelnetwerk (laag 1) en actieve (belichting laag 2) diensten geschiedt vanaf de datum van activering van de glasvezelaansluiting rechtstreeks aan de Coöperatie. Indien uw pand buiten de bebouwde kom gelegen is, geldt een toeslag van € 5,00 (excl. 21% BTW) per maand bovenop het overeengekomen tarief;

3

Het tarief voor diensten van de provider wordt afzonderlijk door de provider doorbelast en is inbegrepen in de door de provider gecommuniceerde totaalprijs per pakket;

4

Om klanten snel en adequaat te kunnen informeren, zal informatie zo veel mogelijk per email verzonden worden en nemen wij uw gegevens op in onze database. Met het sluiten van deze overeenkomst c.q. het instemmen met deze voorwaarden staat u toe dat wij de door u verstrekte data mogen gebruiken. De informatie die per e-mail kan worden verzonden, wordt uitsluitend per e-mail aan u te verstuurd. Coöperatie GlaswebVenray U.A. garandeert de ter kennis komende vertrouwelijke (persoons-)gegevens en -mutaties zorgvuldig te behandelen en geheim te houden conform de wettelijk gestelde kaders. De uitgewisselde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de door betrokken partijen uit te voeren taken;

5

U heeft de mogelijkheid om u terug te trekken uit het project door deze overeenkomst schriftelijk binnen veertien dagen na ondertekening te ontbinden, zonder opgave van reden. Laat u die optie onbenut, dan loopt ten aanzien van beide fases deze intentieverklaring voor bepaalde tijd door, en wel vanaf de datum van ondertekening van het inschrijfformulier tot zestig maanden nadien. Deze intentieverklaring wordt aanvullend bekrachtigd door akkoord te gaan met schouwen, tuinboring en laten realiseren van de huisaansluiting. Coöperatie GlaswebVenray u.a. behoudt zich het recht om 3 maanden na realisatie huisaansluiting de gebruikersvergoeding per maand in rekening te brengen dan wel een afkoopsom in rekening te brengen als klant zich na schouwen terugtrekt;

6

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing onze algemene (gebruikers)voorwaarden welke u ter hand zijn gesteld en u heeft kunnen inzien en door ondertekening van dit inschrijfformulier mede van toepassing verklaart;

7

Dit inschrijfformulier verplicht Coöperatie GlaswebVenray u.a. ten aanzien van fase 2 niet tot levering van de gevraagde diensten. Indien de aanleg van het glasvezelnetwerk niet is gestart voor 31 december 2024, behoudt Coöperatie GlaswebVenray u.a. zich het recht voor deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één maand;

8

Tevens behoudt Coöperatie GlaswebVenray u.a. zich het recht voor om uitgangspunten en voorwaarden van deze overeenkomst aan te passen;

9

Indien Coöperatie GlaswebVenray u.a. afziet van realisatie , kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden tot schadevergoeding;

Extra informatie nodig?

Voor vragen kunt u via info@glaswebvenray.nu contact opnemen.

Onze algemene (gebruikers)voorwaarden kunt u vinden op hier: voorwaarden GlaswebVenray.